За нас

Стефан Георгиев Гергов

Стефан Георгиев Гергов - проектант - инженер - технолог на напитки

Образование:

Университет по хранителни технологии Пловдив - със специалност Технология на напитки - степен бакалавър.

ВТУ „св. св. Кирил и Методий" със специалност Стопанско управление на предприятията - степен Магистър.

Национална математическа гимназия със специалност оператор - програмист.

Професионален опит:

февруари 1994 - май 2000

Техник винар в "Юнифайд дистилърс" - производство на ликьори и пинеколади.

април 2003 - януари 2008

Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки.

Главен специалист в дирекция Научно изследване и проектиране.

Множество задачи за отстраняване на получени дефекти и утайки по време на произвидството на вина и спиртни напитки. Участие в редица вътрешни програми за разнообразни изследвания свързани с винопроизводството.

Участие в първичното винопроизводство в Изба "Ямантиеви" - Ивайловград през 2003, 2004 и 2005г. , изба "Дамяница" през 2006г.

януари 2008 - юни 2010

Главен технолог на изба "Песен" с. Песнопой - винопроизводство

2013 -2014

Главен технолог на изба "Орбелия", с. Коларово, общ. Петрич - винопроизводство.

2014 -2015

Управител на "Винпром Бяла 2002".

2016 - 2017

"Веда" - Плевен - технолог производство на био ябълково вино и оцет

април - ноември 2017

"Винарска изба - Вила Мелник" - главен технолог винопроизводство

2018 - сега

"Арсеная" ООД - главен технолог 

2019 - сега

Винарска изба "Зорница" - главен технолог винопроизводство

2019 - 2023

"Винпром - Троян" АД - мениджър производство - главен технолог

2023 - сега

Винарска изба "Безденица" - главен технолог винопроизводство

2008 - сега

Вино - консулт - проект

Проектантска дейност. Проектантска правоспособност в областта технология на хранително - вкусовите предприятия. Регистрационен № 10735 в КИИП- София.

 

Костадин Илиев Костадинов

Костадин Илиев Костадинов

Образование:

Технически университет - гр.София - специалност „Машини и апарати за химическа и хранителна промишленост" със степен магистър.

Техникум по хлебопроизводство - специалност Технология на Хляб и хлебни изделия

Професионален опит:

01.1999 - сега

Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки.

Началник сектор механизация и автоматизация в НИИВСН.

Проучване, проектиране, изготвяне на техническо задание и спецификации на единични машини и комплектни обекти за винарската промишленост.

Техническо обезпечаване на компютърното обслужване на фирмата.

01.1970 - 01.1999

ДСО"Винпром" в последствие трансформирано„Винимпекс" ЕАД

Началник отдел "Автоматизация и механизация на винарската промишленост".

Проучване, конструиране, контрол по изработване на опитните образци, провеждане експерименти, анализ, изготвяне конструктивна документация, изработване на прототипи и внедряването им в производството. Проучване, договаряне, внос, митническо обслужване, монтаж, пуск и регулиране на единични машини и комплектни обекти за винарската промишленост, обучение на обслужващия персонал.

Ценови анализ и оперативна работа по осъществяване на сделките.