Курсове

Любител дегустатор

План за лекции по ОА – ниво Любител

I. Характеристика на напитките:
A) Визуална оценка:
 • Бистрота;
 • Блясък, гланц;
 • Цвят;
 • Наличие на въглероден двуокис;
 • Вискозитет;
 • Други;
Б) Олф активна оценка – нос:
 • Чистота;
 • Интензитет;
 • Качество;
 • Нюанс;
 • Хармония;
В) Оценка на вкус:
 • Атака;
 • Структура на виното (тяло);
 • Баланс (хармония);
 • Вкусов аромат;
 • Устойчивост на вкусовия аромат;
 • Послевкус;

II. Подготовка и ред на дегустациите:
 • Подреждане по видове;
 • Подреждане при бели вина;
 • Подреждане при червени вина;
 • Подреждане при високо алкохолните напитки;
III.Практическо приложение на наученото – дегустации.