Курсове

Специалист дегустатор

План за лекции по ОА – ниво Специалист

 1. Характеристика на напитките.
  1. Визуална оценка:
   • Бистрота
   • Блясък, гланц
    1. Бистро вино с блясък
    2. Бистро вино
    3. Опалесциращо вино
    4. Мътно вино
   • Цвят
    1. Интензите на цвета
    2. Нюанс
   • Наличие на въглероден двуокис
    1. Игристи свойства
    2. Пенливи свойства
   • Вискозитет
   • Други
  2. Олф активна оценка – нос:
   • Чистота
   • Интензитет
   • Качество
   • Нюанс
    1. Първични аромати
    2. Вторични аромати
    3. Третични аромати
   • Хармония
  3. Оценка на вкус - Атака, еволюция, крайни впечатления:
   • Атака
   • Структура на виното (тяло)
   • Баланс (хармония)
   • Вкусов аромат:
    1. Интензитет
    2. Качество
    3. Нюанс
   • Устойчивост на вкусовия аромат
   • Послевкус
 2. Подготовка и ред на дегустациите.
  • Подреждане по видове
  • Подреждане при бели вина
  • Подреждане при червени вина
  • Подреждане при високо алкохолните напитки
 3. Практика за нос – куфарче с аромати.
 4. Практическо приложение на наученото – дегустации.