Проектиране

Реконструкции

Екипа може да Ви изготви проект за реконструкция на съществуващи сгради (независимо с какво предназначение са били) за друга цел (изба, дестилерия и т.н.). Ако имате вече съществуващ работещ обект със старо оборудването, ние можем да Ви направим проект за преоборудване.