Курсове

Експерт дегустатор

План за лекции по ОА – ниво Експерт

I. ОА същност и място при контрола на качеството на напитките:
 • Дегустация;
 • Фактори при дегустацията;
 • Цели на дегустацията;
 • Показатели имащи отношение към формирането на качествата на напитката;
II. Физиология на усещанията:
 • Обоняние;
 • Вкус;
 • Субективност на усещанията;
III. Характеристика на напитките:
A) Визуална оценка:
 • Бистрота;
 • Блясък, гланц:
  1. Бистро вино с блясък;
  2. Бистро вино;
  3. Опалесциращо вино;
  4. Мътно вино;
 • Цвят:
  1. Интензите на цвета;
  2. Нюанс;
 • Наличие на въглероден двуокис:
  1. Игристи свойства;
  2. Пенливи свойства;
 • Вискозитет;
 • Други:
Б) Олф активна оценка – нос:
 • Чистота;
 • Интензитет;
 • Качество;
 • Нюанс:
  1. Първични аромати;
  2. Вторични аромати;
  3. Третични аромати;
 • Хармония:
В) Оценка на вкус - Атака, еволюция, крайни впечатления:
 • Атака;
 • Структура на виното (тяло);
 • Баланс (хармония);
 • Вкусов аромат:
  1. Интензитет;
  2. Качество;
  3. Нюанс;
 • Устойчивост на вкусовия аромат;
 • Послевкус;
IV. Организация на дегустационния процес:
 • Място за провеждане;
 • Проби за дегустацията - темпериране;
 • Дегустатори - потготовка, цел, методология;
V. Подготовка и ред на дегустациите:
 • Подреждане по видове;
 • Подреждане при бели вина;
 • Подреждане при червени вина;
 • Подреждане при високо алкохолните напитки;
VI. Практика за нос – куфарче с аромати.

VII. Практическо приложение на наученото – дегустации.