Проектиране

Технологични проекти за изби

Екипа ще Ви консултира относно избора на подходящ терен за изба съобразно законовите изисквания. Заедно ще изберем сортовия състав на гроздето, което ще се приема в избата. Ще се уточни вината получавани в последствие как ще се реализират - като млади или като барици. Ще се избере най - добрия вариант за цялостно оборудване на избата в съотношение цена-качество. Ще уточним капацитета на избата съобразно условията. В резултат на това, ще получите професионално изработен и заверен в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране технологичен проект на Вашата изба.