Проектиране

Проектантска дейност

Ще получите пълно съдействие и информация относно избора и закупуване на най-подходящите за Вашите условия съдове, апаратура и цялостно оборудване за винопроизводството, производството на спиртни напитки, производството на газирани напитки, питейни и минерални води или селски казани. Също така ще предоставим съдействие и информация относно избора и закупуване на най-подходящите за вашите условия допълнителни и спомагателни материали и консумативи за винопроизводството, производството на спиртни напитки или производството на газирани напитки, питейни и минерални води.

Разработване на "технически спецификации" и "технически документации" за алкохолни и безалкохолни напитки с цел регистриране и лицензиране на производствени предприятия.

Разработване на нови и усъвършенствани технологии по ферментационни и други производства.

Определяне качеството на вино и спиртни напитки чрез дегустация.

Консултации по българското и европейското законодателства в посочените по-горе области.

Информация за новости в областта на производствата.

Предпроектни проучвания с технико - икономически разчети.

Може да получите съдействие, информация и документация за участие и субсидиране по редица европейски програми.

Примерен материален баланс за Мерло:

Мерло – прием на 400 000 килограма грозде
 

Технологични
операции
Видове загуби Загуби % Загуби
Количество
Оставащо
количество
1

Приемане и
Окачествяване

приемане и окачествяване 0,05 200kg 399800kg
2 Ронкане и
Мачкане
маса на чепките маса на мъстта полепнала по чепките маса на гр. каша 2 7996kg 391804kg
0,05 196kg 391608kg
3 Транспонтиране на
гр. каша
транспонтиране на  гр. каша 0,05 196kg 391412kg
4

Алкохолна Ферментация

маса на тв. частици 14,65 57342kg  
маса на течната фаза   334070kg
обем на течната фаза   306487dm³
контракция при АФ 0,988 3414dm³ 303073dm³
образуване на СО2 32849kg  
изпарение на ферментирала течност 0,25    
общи масови загуби 82,1kg 301139kg
маса на ферм. т. фаза 32931,1kg  
маса на ферм. гр. каша   358481kg
5 Оцеждане и пресуване маса на джибрите 18,32 65674kg  
маса на виното     292807kg
обем на виното     294338dm³
отцеждане 0,2 589dm³ 293750dm³
вино самоток     264375dm³
вино следващи фр.     29 375dm³
6 Претакане на виното дрождени утайки 2 5875dm³ 287875dm³
винени утайки 1,5 4318dm³ 283557dm³
7 Съхранение съхранение на виното 1,1 3120dm³ 280437dm³
8 Егализиране егализиране 0,34 954dm³ 279483dm³
9 Обработки срещу помътнявания 0,37 1034dm³ 278450dm³
10 Филтриране Филтриране 0,35 975dm³ 277475dm³

Готово вино 277 475 литра.

Трябва да се има в предвид, че тук се разглежда идеален случай за усреднени показатели за сорта и технологичните операции.