начало | Консултации

 

 

Ще получите пълно съдействие и информация относно избора и закупуване на най-подходящите за вашите условия допълнителни и спомагателни материали и консумативи за винопроизводството, производството на спиртни напитки или производството на газирани напитки, питейни и минерални води.

Разработване на "технически спецификации" и "технически документации" за алкохолни и безалкохолни напитки с цел регистриране и лицензиране на производствени предприятия.

Разработване на нови и усъвършенствани технологии по ферментационни и други производства.

Определяне качеството на вино и спиртни напитки чрез дегустация.

Консултации по българското и европейското законодателства в посочените по-горе области.

Информация за новости в областта на производствата.

Предпроектни проучвания с технико - икономически разчети.