Малко снимки от курса проведен през април 2009 във винарска изба "Песен"