начало | Курсове за дегустация | План за лекции - Специалист

План за лекции

по ОА – ниво Специалист

 

1.     Характеристика на напитките.

 

А) Визуална оценка:

 

  • Бистрота
  • Блясък, гланц

1.      Бистро вино с блясък

2.      Бистро вино

3.      Опалесциращо вино

4.      Мътно вино 

 

  • Цвят

1.      Интензите на цвета

2.      Нюанс

 

  • Наличие на въглероден двуокис:

1.      Игристи свойства;

2.     Пенливи свойства;

 

  • Вискозитет
  • Други

 

Б) Олф активна оценка – нос:

·        Чистота

·        Интензитет

·        Качество

·        Нюанс

1.      Първични аромати

2.      Вторични аромати

3.      Трерчни аромати

·        Хармония

 

В) Оценка на вкус - Атака, еволюция, крайни впечатления:

·        Атака

·        Структура на виното (тяло)

·        Баланс (хармония)

·        Вкусов аромат:

1.      Интензитет;

2.      Качество;

3.      Нюанс;

·        Устойчивост на вкусовия аромат

·        Послевкус

 

2.     Подготовка и ред на дегустациите.

 

·         Подреждане по видове

·         Подреждане при бели вина

·         Подреждане при червени вина

·        Подреждане при високо алкохолните напитки

 

3.     Практика за нос – куфарче с аромати.

 

4.     Практическо приложение на наученото – дегустации.