начало | Проектантска дейност
Ще получите пълно съдействие и информация относно избора и закупуване на най-подходящите за Вашите условия съдове, апаратура и цялостно оборудване за винопроизводството, производството на спиртни напитки, производството на газирани напитки, питейни и минерални води или селски казани.

Може да получите съдействие, информация и документация за участие и субсидиране по редица европейски програми.

     Примерен материален баланс за Мерло:

   

Мерло – прием на 400 000 килограма грозде

 

 

Технологични операции

Видове загуби

Загуби

%

Загуби

Количество

Оставащо

количество

1

Приемане и

Окачествяване

приемане и окачествяване

0,05

200kg

399800kg

2

Ронкане и

Мачкане

маса на чепките

маса на мъстта полепнала по чепките

маса на гр. каша

2

 

0,05

7996kg

 

196kg

391804kg

 

 

391608kg

3

Транспонтиране на гр. каша

транспонтиране на  гр. каша

0,05

196kg

391412kg

4

Алкохолна

Ферментация

маса на тв. частици

маса на течната фаза

обем на течната фаза

контракция при АФ

образуване на СО2

изпарение на ферментирала течност

общи масови загуби

маса на ферм. т. фаза

маса на ферм. гр. каша

14,65

 

 

 0,988

 

  

0,25

57342kg

 

 

 3414dm³

32849kg

 

82,1kg

32931,1kg

 

 

 

 334070kg

 306487dm³

 303073dm³

 

 

 

 

 301139kg

 

 358481kg

5

Оцеждане и пресуване

маса на джибрите

маса на виното

обем на виното

отцеждане

вино самоток

вино следващи фр.

18,32

 

 

0,2

 

 

65674kg

 

 

589dm³

 

 

292807kg

294338dm³

293750dm³

264375dm³

29 375dm³

6

Претакане на виното

дрождени утайки

винени утайки

2

1,5

5875dm³

4318dm³

287875dm³

283557dm³

7

Съхранение

съхранение на виното

1,1

3120dm³

280437dm³

8

Егализиране

егализиране

0,34

954dm³

279483dm³

9

Обработки

срещу помътнявания

0,37

1034dm³

278450dm³

10

Филтриране

Филтриране

0,35

975dm³

277475dm³

 

 

Готово вино 277 475 литра.

 

Трябва да се има в предвид, че тук се разглежда идеален случай за усреднени показатели за сорта и технологичните операции.